Szkoła zdrowia i ruchu „BoyaN”

Szkoła Zdrowia i Ruchu „BoyaN”

Idea

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu

Wojciech Oczko XVIw.

W obecnych czasach ruch i prawidłowa dieta stają się jednymi z najsilniejszych narzędzi, które stanowią skuteczną profilaktykę w leczeniu chorób cywilizacyjnych oraz dolegliwości bólowych. Jednakże,  warunkiem skutecznej  terapii za pomocą ruchu jest stosowanie aktywności fizycznej, której celem jest przede wszystkim zdrowie (angielski termin health ralated fitness), a nie na osiągnięcia. W tym rozumieniu poprawa takich cech sprawności jak: wytrzymałość, siła, czy gibkość ciała, będzie miała sens, kiedy przysłuży się naszemu zdrowiu. Przyczyni się więc do lepszego samopoczucia, życia bez bólu,  efektywnego wykonywania pracy zawodowej i obowiązków domowych, łatwiejszego pokonywania architektonicznych barier oraz fizycznych trudności w trakcie różnych niespodziewanych sytuacji, których doświadczamy każdego dnia. Wreszcie ważne okaże się, czy w ostatecznym rozrachunku mobilizacja do podjęcia aktywności fizycznej przyczyni się do uwolnienia endorfin i sprawi, że będziemy mieli w codzienności więcej radości i ochoty na życie?   Wiele zależy od  indywidualnej determinacji i samoświadomości, ale często też trenerów, instruktorów i fizjoterapeutów, których w tym zakresie się radzimy.

Wychodząc z powyższych założeń, musimy wiedzieć, że niemożliwym jest zalecić formę ruchu, która jest dobra dla każdego. Nie ma jednej, niezawodnej recepty. Każdy ma przecież inny poziom sprawności fizycznej, inne cele, inne schorzenia, które zawsze należy uwzględniać. Jednocześnie każdy powinien słuchać sygnałów wysyłanych przez swój organizm. Tylko ruch, który jest ukierunkowany na całe ciało, na poprawę wielu cech naszej sprawności jednocześnie, uwzględniający pracę całych łańcuchów mięśniowych i  współdziałanie wielu układów i narządów, staje się ruchem naturalnym i ma szansę przyczynić się do lepszego funkcjonowania w codziennym życiu. 

Dlatego wychodzimy z propozycją różnych form aktywności ruchowej, a w razie konieczności również fizjoterapii, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Zapewniamy, że będziemy brali pod uwagę wszelkie fizyczne ograniczenia, współistniejące choroby i oczekiwania, tak aby każdy uwierzył, że nie ma wieku, dolegliwości i powodów, dla których warto rezygnować z aktywnego i zdrowego stylu życia. 

Zapewnimy pełną profesjonalną opiekę. Fałszywi przyjaciele – zmęczenie, brak czasu i lenistwo doradzają, by zrezygnować z ruchu w ogóle, jednak niemożliwe, nie istnieje. 

Szczegóły wkrótce.
Zapraszamy 

Szkoła zdrowia i ruchu „BoyaN”

Oferta
Więcej informacji wkrótce
Zapraszamy!

Równowaga Zdrowie Ruch ”Boyan”

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres

mailowy: 

boyan.fizjoterapiadziecka@gmail.com

Od września 2021 r. prosimy również pytania kierować pod poniższy numer telefonu
+48-604-802-994